Utvikler organisasjoner
gjennom mennesker!

Personligheter - ikke prinsipper, bringer tiden i bevegelse
(Oscar Wilde)

Bli kjent med persolog

Bruk den pragmatiske, fleksible og mangfoldige tilnærmingen med persolog® Personfaktormodell

persolog®

Hvordan er et menneske, hvordan blir vi skapt? Heldigvis finnes det ingen fasit. Det er nettopp dette mangfoldet av fasetter hos mennesker som fascinerer oss.

  • Vi setter ikke mennesker i bås, men gir dem hjelp til refleksjon og verktøy for utvikling og endring.
  • persolog® modellene bygger på hvordan du oppfatter deg i en gitt sammenheng.
  • Alle persolog®-verktøyene er forskningsbasert og utviklet i skjæringspunktet mellom praksis og teori.
  • Ved å fokusere på enkle grep og ferdigheter skapes varige endringer i atferd.

 

Allsidig i bruk

Til tross for stor teoretisk dybde og en kompleks bakgrunn, er persolog® modellene lette å forstå og de er veldig godt egnet for rask implementering i hverdagen. Dette resulterer i et bredt spekter av muligheter for bruk i både lederutvikling, salgstrening, teambyggingsprosesser, treningsprogrammer, coaching, karriereveiledning og rekruttering. 

persolog® har også utviklet en egen ungdomsprofil som er glimrende å bruke i forhold til det nye emnet livsmestring som nå er kommet inn i fagplanen.


Våre trenere

John Øyvind Livden

John Øyvind har arbeidet med persolog verktøy siden 2006, og har dyp innsikt i persolog personfaktormodell. Han er pedagog, coach og lederutvikler med omfattende erfaring fra praktisk bruk av persolog sine læringsinstrumenter i coaching, teamutvikling, salg, service, og lederutvikling.

Les mer

Linda Trandum Terjesen

Linda har arbeidet med DISK-modellen i en årrekke, og persolog siden 2016. Hun har lang erfaring med bruk av DISK-verktøy på en rekke områder, med hovedvekt på omstilling, endring, karriereveiledning og rådgivning.

Les mer