En speiling tilbake som gjør det mulig å få kontakt med din indre stemme