En speiling tilbake som gjør det mulig å få kontakt med din indre stemme

Hanne Schjerven Fors Paulsrud driver selskapet Confident Coaching

Confident Coaching bidrar til vekst gjennom å inspirere personer til å bidra med det beste i seg selv i de omgivelsene de er en del av. Fokuset er personlig utvikling for deg som vil lede deg selv eller andre til gode resultater. Confident Coaching vektlegger arbeid med selvfølelse/selvbevissthet, og ser på dette som grunnmuren for all utvikling og endring. Sentralt står bevisstgjøring og kompetanseheving rundt kommunikasjon, motivasjon, løsningsfokus og stressmestring. Vær trygg på den du er, og bidra med dine egenskaper til fellesskapet du er en del av. Det blir det gode resultater av. Både på den ene og den andre måten.

Hanne er en av våre sertifiserte trenere og vi har tatt en prat med henne om persolog sine verktøy og hennes erfaring med bruken av dette.

Hvordan bruker du persologverktøyene i din organisasjon?

Min misjon er å hjelpe folk til å bidra med sitt beste i de omgivelsene de er i.

Om du skal utvikle deg må du vite noe om hvor du er og hvor du vil. Jeg jobber mye med bevisstgjøring, og det å få folk til å stole mer på sin egen stemme og handle i tråd med seg selv i stedet for alle disse forestillingene vi har om hvem vi burde vært eller hva vi tror de andre mener vi burde være. Det resulterer bare i at vi holder tilbake i stedet for å bidra med det beste.

Jeg driver ikke med selvutvikling bare for at mine kunder skal føle seg fantastiske, men jeg tror på at når vi tør å være oss selv henter vi frem de sidene i oss som er fantastiske i stedet for å gjemme dem bort.

Jeg har mange verktøy jeg bruker i jobben min som coach.

Jeg ønsker å hjelpe alle til å anerkjenne seg selv som de likeverdige bidragsyterne som jeg mener at alle er. Jeg har blitt nysgjerrig på hva det er som holder folk tilbake. Veldig ofte handler det om at man tror man ikke er bra nok – rett og slett lav selvfølelse.

Hvor kommer det fra?

Vi har alle en historie og noen overbevisninger. På et aller annet tidspunkt begynte vi å tilpasse oss andre. Det gjør alle, det er en del av det å vokse opp og bli et menneske. Men noen tilpasser seg så mye at de mister seg selv. Da kan man rett og slett bli sittende og føle på en slags tapsfølelse.

Et av verktøyene mine er derfor en prosess der vi går gjennom og bearbeider egen historie. En slags sorgbearbeiding. Sorgen over å ha fått dårlig selvfølelse …. for vi er jo ikke født med dårlig selvfølelse. Det er noe vi har lært oss til.

Noen av de opplevelsene vi har hatt opp gjennom vår historie kan sitte igjen i kroppen som enten frykt eller skam eller at det rett og slett er traumer. Derfor har jeg også spesialisert meg i en berøringsterapi som heter Havening. Havening er en måte å gi slipp på det som kroppen husker selv om hodet ditt vet at dette her er ikke noe farlig lengre.

Alt handler om verktøy for å få folk til å tørre å være mer seg selv, at det kjennes trygt. Og DA kommer persolog inn. Det er et godt verktøy som passer inn i møte med en del av mine kunderelasjoner. Det er en annen tilnærming til å hjelpe folk med å bli litt mer kjent med seg selv. I stedet for å skamme seg over det som er annerledes kan man bruke det bevisst positivt. Se ressursen i seg selv.

Med persolog kan du finne ut hvilke omgivelser som er motiverende for deg, hvor trigges din atferd positivt, hvor trenger du å overvinne noen ting, hva utfordrer deg, i hvilket miljø får du utnyttet ditt potensiale best og hvor får du mest motbakke.

Det er et veldig fint verktøy å bruke i en refleksjon sammen med kunden, i tillegg til de andre verktøyene mine.

Når jeg driver med ledercoaching er det en veldig fin måte å starte på. En persolog rapport sier noe om din atferd i en gitt situasjon. Det er viktig å tenke på at det er atferd og ikke personlighetstype vi måler.  For atferd kan endres og tilpasses!

Jeg hjelper bare folk med de tingene de kan endre selv, sier Hanne med et glimt i øyet.

Hvordan kan jeg være en best mulig leder når jeg spille på lag med den atferden som ligger naturlig for meg? Hva bør jeg være oppmerksom på i forhold til andre som har andre atferdstyper enn meg?

Kanskje har lederen kommet til meg på bakgrunn av en del tilbakemeldinger som ikke har vært helt gunstige og har lyst til å gjøre noe med det, i stedet for å tenke at alle andre er idioter kan du kanskje gjøre noe med din egen atferd.

Det er et fint bevisstgjøringsverktøy. En start og en refleksjon som sier noe om nåsituasjonen og gir deg et verktøy for å stake ut veien fremover til ønsket situasjon.

Hva tenker du er fordelene med et slikt verktøy?

Den største fordelen er å få noe konkret og jobbe ut fra og reflektere over i starten. Du får en rapport der du får muligheten til å gjøre deg opp en mening selv.

Det er konkret samtidig som det ikke er låst.

Det er ikke et verktøy som sier «sånn er du». Det er et verktøy som sier noe om din atferd i en gitt situasjon. En speiling tilbake som gjør at det er mulig å få kontakt med din indre stemme.

Det gir deg og en speiling på hvordan du kan oppfattes av andre som har andre atferdspreferanser enn deg. Det er også veldig nyttig i en coachingprosess.

Alle jeg har jobbet med kjenner seg igjen i det de får tilbakemelding om i rapporten.  Du kan gå inn og se på de forskjellige atferdstypene. Hva er de sterke sidene ved å ha din atferdstype? Hva er farene? Hva motiverer deg? Hvordan kan du bli mer effektiv?

Jeg liker også veldig godt at det er vitenskapelig fundert.

Jeg føler meg trygg når jeg bruker det fordi det er så mange andre som har prøvd det ut før meg. Jeg vil gjerne at det skal være kvalitet på det jeg gir fra meg. Og det føler jeg meg trygg på med dette verktøyet.

Hva har implementeringen av dette verktøyet gjort med din arbeidshverdag?

Det har ikke gjort så mye med selve arbeidshverdagen min. Men jeg kjenner at jeg har nok et verktøy å bruke. Nettopp fordi vi er forskjellige som mennesker så vil noen digge dette, mens andre vil si at nei dette har jeg ikke bruk for. Men jeg har fått et verktøy jeg kan bruke for de som vil ha noe som er konkret og vitenskapelig fundert. Ikke bare mine spørsmål.

Det å ta i bruk dette verktøyet har gitt meg som person og coach noen nye innsikter.

Selv om jeg ikke konkret tar en test og får laget en rapport til kundene mine, så har jeg rammeverket og teorien med meg i møte med mennesker. Hvem er du og hvordan bør jeg kommunisere med deg nå?

Om du skulle anbefale dette til andre – hva ville du sagt da?

Jeg ønsker å påpeke at det er et veldig godt verktøy for coacher som ønsker å utvide verktøykassa si. Det er konkret, det er lett å jobbe med, det er viteskaplig fundert og stort i verden. For meg er det viktig.

Mange har hørt om fem faktor modellen og jeg like at persolog er validert opp mot denne og har kommet veldig godt ut i disse testene.

Mange coacher tenker at det kan virke begrensende å bruke en slik modell, at man på en måte setter kunden i bås. Men jeg vil si at dette er et tilleggsverktøy som gjør kommunikasjonen med kundene lettere, du får et rammeverk som gjør det lettere å forstå seg selv og sette seg selv i kontekst med andre.

Det er rett og slett ikke begrensende, men utfyllende. Fordi det handler om atferd og ikke en bås du blir satt i.

Jeg vil også fremheve at dette er et genialt verktøy for de som driver med teamcoaching! Det gir økt forståelse for hverandre og for at vi trenger alle i et team. Det gir mer raushet og bedre kommunikasjon.