Et rammeverk for å jobbe med både menneske og organisasjon!

Tone Thorstensen er daglig leder i Medco dinHMS Agder AS.

Medco dinHMS Agder as er et selskap som leverer tjenester knyttet til utvikling av fysisk, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø ute hos deres kunder. I tillegg er HMS-arbeid og arbeidsmedisin sentrale områder av deres tjenesteleveranser.

Tone og Medco dinHMS Agder bruker persologPersonprofil aktivt både internt i organisasjonen og eksternt ut mot kunder.

Vi har tatt en prat med Tone i forhold til hennes erfaringer med verktøyet.

Hvordan bruker du persolog verktøyene i din organisasjon?

Jeg er sertifisert i både Personfaktormodellen og Stressmodellen og jeg bruker verktøyene internt og eksternt. Internt i utvikling av eget team, men også i lederutvikling, teamutvikling og coaching ute hos kunder.

Vi er et selskap som driver med Bedriftshelsetjeneste og vi jobber blant annet med utvikling av arbeidsmiljøet hos våre kunder. Persolog sine verktøy bruker vi for å jobbe med det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet.

Jeg opplever at det er et godt supplement til det å bare stå og prate om ting i generelle vendinger uten å ha en ramme å sette det inn i.

Verktøyet er også supert å bruke i forhold til konflikthåndtering. Konflikter bunner ofte i at vi er forskjellige som mennesker og har forskjellige atferdsstiler. Med persologPersonprofil kan vi måle disse forskjellighetene og ramme dem inn på en helt annen måte. Jeg kjører ikke nødvendigvis profilanalysen hver gang, men bruker metodikken og rammeverket inn i situasjonene.

Det gir meg et rammeverk for å prate om hva som skaper et godt arbeidsmiljø og hva som ofte skaper friksjon i et arbeidsmiljø; det å forstå forskjellighetene og hva det skaper mellom oss mennesker. Det handler rett og slett om at vi ikke forstår hverandre fordi vi ikke snakker det samme språket.


Veldig nyttig verktøy!


Hva tenker du er fordelene med et slikt verktøy?

Det gir som jeg har nevnt tidligere et felles språk og rammeverk. Du får et fundament for å kunne forstå kommunikasjon mellom mennesker.

Det hjelper oss med å tenke utvikling av mennesker og organisasjon, gir oss et felles rammeverk.

Ved hjelp av det rammeverket persologPersonprofil gir deg, kan du øke. forståelsen for hvorfor din kollega gjør det han gjør. Vi tolker ofte intensjonen med det andre gjør. Det er ikke nødvendigvis det samme som den intensjonen vedkommende hadde.


Rammeverket gir en økt forståelse for intensjonen som ligger bak handlingene til den enkelte.


Jeg vil også påpeke at dette er ingen personlighetstest, men et verktøy som måler din adferd i en gitt situasjon. Atferd kan man styre og med dette har man et verktøy for å kunne utvikle seg i den situasjonen som man måler. Det handler om atferd som vi kan trene på. Enten ved å bli tydeligere på enkelte områder eller dempe egenskaper som du ser ikke er hensiktsmessig i situasjonen.

Det blir noe konkret med det! Veldig godt å trekke inn i et utviklingsarbeid.


Hva har implementeringen av dette verktøyet gjort med din arbeidshverdag?

Jeg har brukt verktøyet siden 2010 i forskjellige roller. Både som leder, konsulent og i HR roller. Nå både som leder internt og som prosessveileder/coach eksternt.

Helt personlig vil jeg si; jeg tar en analyse selv fra tid til annen. Det som er interessant er å se hvordan profilen endrer seg i forhold til rolle. Det stadfester at atferd er situasjonsbestemt og kan tilpasses og endres. Et slikt verktøy er derfor veldig nyttig når du skal utvikle deg selv.

Du trenger å fremheve forskjellige typer atferd i forskjellige situasjoner.

Jeg er utdannet NLP coach og sertifisert på Blanchard lederutviklingsverktøy, og alt dette henger rimelig godt sammen og utfyller hverandre på en veldig god måte.


Om du skulle anbefale dette til andre – hva ville du sagt da?

Er du opptatt av å utvikle deg som menneske, vil dette verktøyet gi deg noen rammer å sette deg selv inn i. Virker klargjørende for hva du trenger å utvikle, og hva du potensielt trenger å endre.

Det mange sliter med er at de ryker på en smell og møter veggen. Da er det viktig å vite hva du skal trene på fremover for at du ikke skal gå i den samme fellen en gang til. En personprofil rapport vil kunne ramme ting inn og det blir enklere å eksemplifisere litt generelt. Det gir rett og slett en merverdi til utvikling av deg selv.

Hvis du tenker på å sertifisere deg og bruke det i en jobb situasjon, får du et verktøy som gir en merverdi til kunden.

Det gir et rammeverk og et system for å jobbe med mennesker og organisasjoner.