Resiliens

I dag dukket dette bildet opp på min private Facebokk profil.

Våren 2016 var en tøff tid for meg privat, og en av de viktigste tingene for at jeg tross alt hadde mange gode stunder og kom meg gjennom denne tiden var gode venner. Rett og slett gode relasjoner!

Og gode relasjoner er en viktig faktor når vi snakker om resiliens.

Trude Emaus, Daglig leder i Persolog Norge as

Hva er resiliens?

Ordet har sin opprinnelse i materialforskning, og sier noe om materialets evne til å gjenvinne opprinnelig from eller tilstand etter å ha blitt utsatt for en sterk fysisk påkjenning.

I psykologien handler det om indre styrke, fleksibilitet, tilpasningsevne,
psykologisk motstandskraft.

Resilire (lat.) = å slå tilbake, å sprette tilbake.

Når vi her snakker om å være resilient, snakker vi blant annet om å ha motstandskraft og om å være robuste mennesker.

persolog® Resiliens

I persolog® har vi utviklet et verktøy for å måle og trene opp resiliens. Verkøtyet er utviklet med basis i forskning på området og har vært testet med god validitet og gode tilbakemeldinger.

Dette verktøyet holder vi nå på å oversette til norsk og når det er gjort vil det være klart for at vi kan sertifisere trenere i verktøyet her i Norge.

Men vi tenker at resiliens er et så viktig tema nå når vi nærmer oss den datoen da det er et år siden første nedstengning på grunn av Corona, at vi vil ha fokus på det allerede nå. Det har vært omveltninger og forandringer for mange, og vår grad av resiliens har påvirket hvordan vi har taklet dette, hver og en av oss.

Derfor inviterer vi til et lite webinar om temaet
onsdag 3.mars klokken 10.00.

Vi skal rett og slett fortelle deg litt om hvordan du kan trene opp din resiliens, hvordan du kan bli mer motstandsdyktig og robust i møte med livet, både profesjonelt og privat.

Har du lyst til å være med?

JA!

Legg igjen en kommentar