Resiliens

Although you may not always be able to avoid difficult situations, you can change the extent to which you may suffer, from how you choose to respond to the situation.» 

Dalai Lama

RESILIENS – Vi brenner for dette store og relevante emnet. Fordi vi er overbevist om at resiliente organisasjoner overlever kriser bedre, og resiliente mennesker går gjennom livet med mer tilfredshet og indre styrke.

Hva er resiliens?

Å være RESILIENT betyr ikke at man  aldri faller i vannet.  Men at man har ferdighetene og utrustningen som skal til for at man uansett hvor dypt man synker klarer å svømme tilbake til overflaten.

Begrepet «resiliens» stammer fra fysikken og industrien, og beskriver den evnen et materiale har til å gjenvinne sin opprinnelige form eller tilstand etter å ha blitt utsatt for sterk fysisk påkjenning. Litt slik som en gummiball som blir klemt sammen og så får tilbake sin opprinnelige form etter at grepet rundt den forsvinner.

En gummiball er veldig resilient

I dag har vi tatt med oss begrepet inn i psykologien og resilient i denne sammenhengen beskriver et menneskes evne til å stå i vanskelige situasjoner, eller det å komme seg etter vanskelige stressfylte opplevelser. Vi sier ofte at resiliente mennesker er robuste, fleksible og motstandsdyktige.


Kjennetegn på resiliente mennesker

«Mulighetstenkende»:

Resiliente mennesker er «mulighetstenkende». De ser endringsprosesser og kriser som en muligheter for endring.

Motstandsdyktige:

Resiliente mennesker er mer motstandsdyktig. Store utfordringer mestres godt. De blir ikke overbelastet så raskt og tåler også press bedre.

Innehar sinnsro:

Resiliente mennesker går gjennom livet med mer ro. Stressende og uforanderlige situasjoner aksepteres. I tillegg klarer de også å trekke opp klare grenser for å motvirke overbelastning.

Fleksible:

Resiliente mennesker er mer fleksible. De klarer å takle nye forhold og plutselige hindringer gjennom kognitiv fleksibilitet.

Følelsesmessig stabile:

Resiliente mennesker lar seg ikke stoppe selv om de får et «slag i trynet». Dette er viktig for å holde kursen mot målet.


Det er menneskene med resiliens som inspirerer oss, som gir oss mot og som blir forbilder for oss.


persolog®Resiliensprofil

I persolog® har vi utviklet en modell og et læringsverktøy for større resiliens. Ved hjelp av en profilundersøkelse måler vi styrken på din resiliens og basert på profilen kan vi gi deg verktøy for å trene opp din resiliens.


Sjekk ut vår work shop om du har lyst til å finne ut mer om din egen resiliens eller vår sertifisering om du har lyst til å ta dette inn i din organisasjon.

Legg igjen en kommentar