Det perfekte verktøy for utvikling av organisasjoner

Hvorfor skal du jobbe med persolog®Personfaktormodell? Hvorfor er dette det perfekte verktøyet for utvikling av organisasjoner?

Vitenskapelig fundament

Opprinnelsen til persolog®Personfaktormodell går helt tilbake til 70-tallet og bygger på teorien rundt personlighetsfaktorene D (dominant), I (innflytelsesrik), S (stabil) og K (kvalitetssøkende). Også omtalt som DISK. Men i motsetning til en del andre DISK modeller har persolog GmbH i samarbeid med avdøde professor Dr.Geier og hans Geier Institute, kontinuerlig drevet videreutvikling av modellen og den er godt validert i forskningen gjennom flere tiår.

Situasjonsbestemt

persolog®Personfaktormodell er situasjonsbestemt. Det vil si at den måler dine atferdsmuskler i en bestemt situasjon. Atferd er komplekst og til og med innen psykologisk forskning er man uenige om hvor mye av vår personlighet og atferd som er medfødt og hvor mye som er påvirket av menneskene og det miljøet vi er vokst opp i og de omgivelsen vi til enhver tid har rundt oss.

Det som er helt sikkert er at atferd er påvirkbar. Vi har en annen atferd hjemme enn den vi har på jobb eller sammen med venner. Og om du er bevisst din egen atferd kan du på en god måte tilpasse deg omgivelsene.

Det er viktig å forstå hvordan din atferd påvirker omgivelsene og de rundt deg, og nettopp her er persolog®Personfaktormodell et meget nyttig verktøy for å bygge en god forståelse i alle typer relasjoner.

Første steg er å forstå sin egen atferd og sine egne atferdsmuskler. Neste steg er å kunne lese omgivelsene og atferden til de man skal ha en relasjon til. Og siste nivå er å kunne tilpasse sin atferd til omgivelsene for kunne bygge gode relasjoner og et klima for læring og utvikling.

Gode verktøy

Ved hjelp av et digitalt spørreskjema lager persolog®Personfaktormodell en profil på dine egen atferdsmuskler i en gitt situasjon. Som sertifisert trener i persolog®Personfaktormodell, får du tilgang til gode verktøy for å bruke denne profilen i mange forskjellige situasjoner.

persolog®Personprofil kan brukes som grunnlag for både 1-1 samtaler og for utvikling av team og organisasjoner.

Med bare en profil dekker du et bredt spekter av trenings- og utviklingssituasjoner.

Det mest anerkjente verktøyet i Tyskland

persolog®Personfaktormodell er ikke det mest kjente verktøyet i Norge. Men vi er trygge på kvaliteten og bruken av verktøyet for det norske markedet!

Hovedkontoret til persolog er i Tyskland. Persolog GmbH har til sammen 14 partnere rundt om i hele verden og det er i dag mer enn 12 000 sertifiserte trenere i dette verktøyet.

I Tyskland viser undersøkelser at 90% av DAX* selskapene jobber med trenere som er sertifisert i persolog®Personfaktormodell.

*DAX (Deutscher Aktien Index) består av de 30 største selskapene i Tyskland som omsettes på Frankfurt-børsen. De 30 selskapene i indeksen utgjør 75 % av verdiene på Frankfurt-børsen. DAX er den indeksen det refereres oftest til som representasjon for Tyskland, og sammenlignes ofte med Dow Jones Industrial Average i USA.Fordeler ved å være sertifisert i verktøyet

Du jobber med en vitenskapelig validert og dokumentert modell.

De ulike verktøyene som følger med modellen, gjør at du kan bruke det på mange ulike områder og tilpasse det dine kunders behov. Med bare en modell dekker du et bredt spekter av lærings- og utviklingsområder, både for individet og for team og organisasjoner.

Du får tilgang til digitale produkter som er tilpasset dagens arbeidssituasjon, og mange av verktøyene til persolog® er tilgjengelig på 33 forskjellige språk.

Fordeler for bedrifter

En bedrift kan bruke verktøyet for å skape bedre samarbeid innad i organisasjonen.

Modellen inneholder verktøy for både teamutvikling og medarbeidersamtaler

Ved hjelp av persolog®Personfaktormodellen lærer man å forstå og sette pris på hverandre og hverandres forskjelligheter, man lærer å gi og få anerkjennelse og tilbakemelding, man lærer hvordan man kan nærme seg hverandre i en konfliktsituasjon og hvordan man kan støtte hverandre i ulike situasjoner.

Med innførsel av et felles rammeverk vil persolog®Personfaktormodellen påvirker hele bedriftskulturen!


Nysgjerrig på sertifisering i dette verktøyet?


Sjekk ut denne!

Legg igjen en kommentar