Team bygging

For noen år siden kom jeg inn som daglig leder i en bedrift med 35 ansatte. På mitt første personalmøte som ny leder i organisasjonen skrev jeg opp organisasjonens visjon på en flip over og spurte de ansatte hva de la i dette. Av 35 ansatte fikk jeg 25 forskjellige svar. Med litt kategorisering og sortering kunne vi etter hvert gruppere svarene i 10 forskjellige «bolker» der svarene var sånn nogenlunde samsvarende.

Dette er ikke unikt. Jeg tror det er slik mange plasser, og i mitt hode handler det blant annet om fravær av et felles rammeverk og et felles språk. Og da snakker jeg ikke om morsmål som norsk eller engelsk, men om betydningen av de ordene vi bruker i organisasjonen.  Hva betyr organisasjonens visjon for deg og hva betyr verdiene? Hva betyr det for eksempel at du skal være fremoverlent og raus?  

For meg kan verdien fremoverlent bety noe helt annet enn det betyr for en av mine ansatte. Og det handler i bunn og grunn om vår atferdsprofil. Min atfedsprofil er naturlig fremoverlent og pågående, mens en typisk atferdsprofil i den organisasjonen jeg kom inn i var mer tilbakeholden og lukket. Det sier seg selv at når jeg hører ordet fremoverlent så vil jeg være mer «på hugget» enn en person som ikke har denne atfreden naturlig i sin profil.

For at alle i en organisasjon skal kunne ha samme forståelse av visjoner og verdier må vi vite litt om de forskjellige atferdsprofilene. Vi må vite hvem vi selv er og vi må vite hvem de vi arbeider med er. Kun da kan vi klare å få en felles forståelse for hva som ligger i vår visjon og våre verdier, og kun da kan vi skape en felles kultur.

Det handler om teambygging!

Vi må gjennom en prosess der vi blir kjent med hverandres atferdsprofiler. Vi må kjenner oss selv og de vi jobber sammen med på godt og vondt. Vi må klarer å løse konflikter raskt, åpent og rettferdig og møte hverandre på en konstruktiv og samhandlende måte.

For å få til dette må vi ha et felles språk og et felles rammeverk for atferd og atferdsprofiler. Det får du gjennom Persolog® og vårt flaggskip Persolog® Personfaktormodell (PPM).

Vi har online sertifisering på PPM.

Lyst til å vite mer om det sjekk denne linken, eller ta kontakt for en liten samtale.

Legg igjen en kommentar