Persolog Personprofil

Har du vært på jobbintervju og blitt «utsatt» for en personlighetstest?

Du lurer kanskje på hvordan det kan være mulig å vurdere personer ved hjelp av spørreskjemaer?

Det finnes ikke ett verktøy i hele verden som er i stand til å måle den samlede personligheten til en person! Hvert enkelt spørreskjema om personlighet belyser bare en bestemt del av personligheten. Akkurat som det finnes forskjellige kart over et land, avhengig av hvilken type informasjon man er ute etter, finnes det ulike modeller og verktøy for å presentere ulike sider ved personligheten.

👉🏻 Du kan bare finne målet med riktig kart i hånden!

Innsikt i egen atferd er svært nyttig! Kunnskapen om hva som måles er viktig og avgjørende for å få en forståelse over hvordan din atferd påvirker dine omgivelser. persologPersonfaktormodell måler atferd i bestemte situasjoner. Denne atferden består av enkelte aspekter som vi er mer oppmerksomme på og andre som vi er mindre oppmerksomme på.

👉🏻 Bare vær litt nysgjerrig …

Du har kanskje allerede hørt om persologPersonfaktormodell og lurer nå på hvordan de fire bokstavene D, I, S og K kan beskrive personligheten din?

👉🏻 Ikke vær bekymret.

De fire bokstavene er ikke en beskrivelse av personligheten din. De beskriver atferden din. Ikke mer, men heller ikke mindre. Større innsikt i egen atferd kan hjelpe deg til å justere din atferd slik at du opptrer mer selvsikkert og dermed mer effektivt i ulike situasjoner.

Akkurat som et tau består av mange forskjellige fibre, består vår atferd av ulike atferdsmessige dimensjoner: Dominant, Innflytelsesrik, Stabil og Kvalitetssøkende. Ingen viser kun ett enkelt atferdsmønster.

👉🏻 Blandingen er viktig!

Vi er alle i stand til å oppføre oss fleksibelt og tilpasse oss ulike situasjoner. Dette krever at vi har innsikt i egen atferdsprofil, det krever en viss innsats og en grundig analyse….

👉🏻 men det er absolutt verdt det!!

Nysgjerrig? Ta kontakt så skal jeg fortelle deg mer!

Legg igjen en kommentar