Levende visjon og mål

Vi spør igjen; Hva er organisatorisk resiliens?

En resilient organisasjon kan kompensere for eller tåle påkjenninger samtidig som den opprettholder sin integritet. En leder som ønsker å styrke sin organisasjon og gjøre den sterkere, bør være oppmerksom på og ta tak i alle de 9 sentrale faktorene for organisatorisk resiliens. Men å gape over alle på en gang kan være litt «over kill».

I dag vil vi jeg derfor ta deg med på en reise der du kan finne ut alt du trenger å vite om Faktor 1: Levende visjon og mål.

La oss starte med det grunnleggende: Hvorfor er det nødvendig å ha en visjon?

For oss som jobber med prosesser og kurs for bedrifter, gjorde pandemien at vi ikke lengre kunne jobbe fysisk på samme måte som tidligere. Vi måtte snu oss og jobbe mer digitalt. For Persolog betydde det online sertifisering, zoom webinarer, digitale produkter og på vårt hovedkontor i Tyskland begynte de til og med med VR trening.

Persolog snudde seg relativt raskt, og i dag jobber vi mer med digitale produkter og online prosesser, enn med papirprodukter og fysiske prosesser. Denne «snuoperasjonene» hadde ikke vært mulig om organisasjonene ikke hadde hatt en levende felles visjon og levende felles mål.

Så, hva er egentlig en visjon?

Det er dit vi ønsker å gå. Visjoner er indre bilder av en ventende, men realiserbar virkelighet, skapt på vegne av fremtiden. Det er BASISEN i vår eksistens.

Hva er et mål?

En fremtidsvisjon som er viktig for oss personlig og som styrer våre tanker og handlinger.

Hvorfor er et mål så viktig?

Det er den samme grunnen som at en visjon er så viktig. Fordi det viser oss vei inn i fremtiden. Hvis jeg vet hvor jeg skal, er det lettere å komme dit. Tenk deg: Du kommer til en togstasjon og hopper inn i en taxi, og du sier til sjåføren: «Bare ta meg et sted.» For du aner ikke hvor du skal dra. Du kommer aldri dit! MEN hvis du vet hvor du vil og fortelle det til sjåføren, vil det utgjøre en enorm forskjell. Det kan bli en lang tur. Du vil sannsynligvis ikke gå direkte dit, MEN du kommer frem på et tidspunkt.

La oss nå dukke dypere ned i Resiliensfaktor 1: Levende visjon og mål

Det å ha en levende visjon og levende mål, betyr at en delt visjon og delte mål former tanker og handlinger i organisasjonen. Bedriftens visjon og mål kommuniseres tydelig og på tvers av alle hierarkiske nivåer. De reflekteres jevnlig og tilpasses etter behov. Implementeringen oppmuntres av nye og innovative ideer, og sikrer dermed ikke bare strategisk retning, men også klarhet i alle beslutninger.

Det er tre hovedtemaer i denne faktoren:

  1. En felles delt visjon og felles delte mål former tanker og handlinger i en resilient organisasjon. Det handler ikke bare om å ha en visjon på papiret ingen er interessert i. Det handler om å ha en visjon alle vet om og er interessert i.
  2. Både visjon og mål kommuniseres på tvers av alle hierarkiske nivåer. Det er ikke bare en ting for administrerende direktør eller ledelsen, men det kjent og viktig for alle i selskapet.
  3. Strategi, tiltak og beslutninger tas med bakgrunn i visjon og mål. Det må ha en innvirkning på hverdagen din. I alles hverdag, fra topp til bunn.

Hvordan kan du implementer og skape levende visjoner og mål?

SNAKK – SNAKK – SNAKK!!!
Med hele temaet, eller i det minste med ledergruppen!

SNAKK OM HVOR VIL VI GÅ (Hva er visjonen)?

SNAKK OM HVORDAN VI KOMMER DIT (dine mål og verdier)?

Metoder for å øke organisatorisk resiliens

Disse 2 metodene kan hjelpe deg med å starte veien til en resilient organisasjon!

#1 Visjonstavle

Visjonstavlen er et klassisk verktøy som en organisasjon kan bruke til å visualisere bilder av fremtiden – både på individuelt og på team nivå. En visjonstavle som omfatter hele organisasjonen skapes når alle deltakere kombinerer sin egen forståelse av organisasjonens visjon til en collage ved hjelp av bilder, illustrasjoner og tekst, og dermed tegner et overordnet bilde av organisasjonens nåtid og fremtid.

Prøv det. Du vil bli overrasket over ideene til teammedlemmene dine!

#2 Tenk stort!

Selvsagt er «stormannsgalskap» ikke en ønsket tilstand i det profesjonelle og private hverdagslivet. I treningssammenheng kan det imidlertid noen ganger være svært verdifullt – nemlig når det gjelder å skape en nesten gigantisk, monstrøs visjon, som igjen fungerer som inspirasjon for utformingen av en realistisk visjon.

Det er det denne metoden handler om.


Hvis du ønsker å lære mer, også om de andre 8 faktorene, kan du gjerne bli med på vår sertifisering i Organizational Resilience.

Legg igjen en kommentar