Persolog Norge

Hvordan kan du bygge opp resiliens og bevare fatningen til tross for usikkerhet?

Dagens ledere står overfor mange ulike utfordringer. De må navigere gjennom rotete digitaliseringsprosesser, usikre fremtidsperspektiver, konstant kriseberedskap og høyt prestasjonspress. I tillegg må lederne sørge for at deres «hjemmekontorteam» jobber effektivt, kompensere så godt de kan for mangel på kvalifisert arbeidskraft, oppfylle strenge regulatoriske krav… Listen er lang! De utfordringene vi står overfor på ulike […]

Hvordan kan du bygge opp resiliens og bevare fatningen til tross for usikkerhet? Read More »

Levende visjon og mål

Vi spør igjen; Hva er organisatorisk resiliens? En resilient organisasjon kan kompensere for eller tåle påkjenninger samtidig som den opprettholder sin integritet. En leder som ønsker å styrke sin organisasjon og gjøre den sterkere, bør være oppmerksom på og ta tak i alle de 9 sentrale faktorene for organisatorisk resiliens. Men å gape over alle

Levende visjon og mål Read More »

Persolog Personprofil

Har du vært på jobbintervju og blitt «utsatt» for en personlighetstest? Du lurer kanskje på hvordan det kan være mulig å vurdere personer ved hjelp av spørreskjemaer? Det finnes ikke ett verktøy i hele verden som er i stand til å måle den samlede personligheten til en person! Hvert enkelt spørreskjema om personlighet belyser bare

Persolog Personprofil Read More »

Team bygging

For noen år siden kom jeg inn som daglig leder i en bedrift med 35 ansatte. På mitt første personalmøte som ny leder i organisasjonen skrev jeg opp organisasjonens visjon på en flip over og spurte de ansatte hva de la i dette. Av 35 ansatte fikk jeg 25 forskjellige svar. Med litt kategorisering og

Team bygging Read More »

Det perfekte verktøy for utvikling av organisasjoner

Hvorfor skal du jobbe med persolog®Personfaktormodell? Hvorfor er dette det perfekte verktøyet for utvikling av organisasjoner? Vitenskapelig fundament Opprinnelsen til persolog®Personfaktormodell går helt tilbake til 70-tallet og bygger på teorien rundt personlighetsfaktorene D (dominant), I (innflytelsesrik), S (stabil) og K (kvalitetssøkende). Også omtalt som DISK. Men i motsetning til en del andre DISK modeller har

Det perfekte verktøy for utvikling av organisasjoner Read More »

Resiliens

Although you may not always be able to avoid difficult situations, you can change the extent to which you may suffer, from how you choose to respond to the situation.»  Dalai Lama RESILIENS – Vi brenner for dette store og relevante emnet. Fordi vi er overbevist om at resiliente organisasjoner overlever kriser bedre, og resiliente

Resiliens Read More »

Resiliens

I dag dukket dette bildet opp på min private Facebokk profil. Våren 2016 var en tøff tid for meg privat, og en av de viktigste tingene for at jeg tross alt hadde mange gode stunder og kom meg gjennom denne tiden var gode venner. Rett og slett gode relasjoner! Og gode relasjoner er en viktig

Resiliens Read More »