Utvikler organisasjoner
gjennom mennesker!

NO-PL600persolog holdnings- og instillingsprofil

Denne profilen gir en systematisk tilnærming til refleksjon og utvikling av personlige holdninger:

  • Analyse av personlige holdninger
  • Beskrivelse av et landskap over mulige holdninger
  • En strategi for å endre holdning og innstilling

 

Anbefales når man vil arbeide med sin personlige holdning

  • Til selvrefleksjon som en del av personlig utvikling
  • Til erkjennelse av hindringer for handling i situasjoner som krever personlig endring