Utvikler organisasjoner
gjennom mennesker!

Innholdsrik sertifisering med omfattende dokumentasjon

Alle vi sertifiserer i persolog® personfaktormodell blir overrasket over hva de egentlig får tilgang til av verktøy og materiell. Vi er veldig stolte over at vi har en solid pakke å tilby våre trenere og kunder, og er sikre på at få (om noen) av våre konkurrenter kan matche oss på dette området.

 

Dette er det mange tror de får…

 • Opplæring og sertifisering i «DISK- modellen» og tilgang til å gjennomføre profilering på papir og elektronisk.

Dette er det de virkelig får…

1. Sertifisering over to dager med norsk mastertrener

 • Dybdekompetanse på teorien og modellen
 • God kjennskap til alle produktene og erfaring med praktisk bruk
 • Trenerkoffert med alle produkter

 

2. Tilgang til persolog® Personfaktormodell

 • Den mest avanserte og best oppdaterte versjonen av DISK-modellen som eksisterer.
 • Utviklet av Professor John Geier, mannen som fikk rettighetene til originalmaterialet utviklet av William Marston. John Geier utviklet den originale DISK-modellen og forsket og arbeidet med videreutvikling helt til sin død i 2009.

 

3. Tilgang til persolog sin kompetanse

 • Gjennom tett kontakt med norsk mastertrener, og personlig og kompetent kundeservice/brukerstøtte.
 • Persolog Norge har tett og løpende kontakt med persologs internasjonale utviklingsmiljø.

 

4. Tilgang til en modell som gjennom 10 års kontinuerlig arbeid er godt validert for norsk språk, og som valideres og reliabilitetstestes mot «gullstandarden i personlighetstesting», fem-faktor modellen (NEO-PI(R)) med svært gode og dokumenterbare resultater

 • (spør gjerne andre leverandører av DISK-modeller om hva de gjør på dette området).

 

5. Tilgang til eport, vår nettbaserte plattform der du som trener selv enkelt kan velge, tilpasse og administrere rapporter som passer optimalt til den enkelte kunde eller det enkelte prosjekt

 • Elektroniske rapporter med mer omfattende innhold
 • Elektronisk versjon av persolog ® Personfaktorprofil (hefte) hvor du selv kan velge antall fortolkningstrinn:
  1. Basis
  2. Atferd
  3. Selvbilde
  4. Ledelse
  5. Jobb
 • Spørreskjema på 34 ulike språk
 • 14 forskjellige rapportspråk
 • Mulighet for branding med egen og kundens logo (inkludert)
 • Ubegrenset antall prosjekter/kunder
 • Mulighet for brukerstyring for større aktører
 • Mulighet for senere å bygge på med andre sertifiseringer:
  1. Persolog Stressmodell
  2. Persolog Selvledelsesmodell
  3. Persolog Teamdynamikkmodell
  4. Persolog Lærings- og undervisningsmodell

 

6. Tilgang til omfattende trenerdokumentasjon

Trenermanual I* (130 sider), som gir informasjon om hvordan man skal administrere profilen, og som hjelper treneren å få ut potensialet i de syv fortolkningstrinnene den inneholder:

 1. Forstå atferdsstiler
 2. Håndtere endring
 3. Personlige overbevisninger
 4. Utvikle strategier for suksess
 5. Håndtere potensielt stress
 6. Arbeid som passer med din personlighet
 7. Samarbeid i team og arbeidsgrupper
 • Bakgrunn og administrasjon av persolog®Jobbprofil
  • Seleksjon
  • Medarbeidervurdering
 • Profesjonell bruk av persolog® personfaktorprofil
  • Oppsummering av de tre grafene
 • Definisjoner av ord og uttrykk
  • Grunnleggende informasjon om persolog® personfaktormodellen

 

Trenermanual II* (160 sider), som gir retningslinjer, tips og råd for profesjonell gjennomføring av workshop/seminar med persolog® personfaktorprofil:

 1. Introduksjon
 2. Hvordan forbedre utbyttet for deltakerne
 3. Forberede workshopen
 4. Gjennomføre workshopen «Forbedring av resultater gjennom menneskekunnskap»
 5. Fokus på de ulike modulene i modellen
 6. Mulige tilleggsaktiviteter

 

Trenermanual III (56 sider elektronisk)

 • Mer enn 3o handouts, caser og arbeidsark som er tilpasset til de syv tolkningstrinnene i persolog® personfaktormodell. Klare til bruk i trening, workshop og coaching

 

Deltakerhefte for teamtrening med persolog® personfaktormodell

 • Klart til bruk i dine treninger og workshops

 

7. Eget område på persolog sin nettside dedikert for lisensierte trenere

 • Her er dokumentasjon, prislister med mer alltid tilgjengelig

 

8. Ferdige PowerPoint-presentasjoner på norsk, som du enkelt kan ta i bruk og tilpasse

 

9. Persologdagen

 • Invitasjon til vår årlige event hvor vi samler trenere, gir faglig påfyll, presenterer nyheter og bygger nettverk

 

10. Og sist men ikke minst, tilgang til å bruke produktene våre

 • Persolog® Personprofil (fullversjon)
 • Persolog® Personprofil (kortversjon)
 • Persolog® Jobbprofil
 • Persolog® Intendokort
 • Persolog ® Ungdomsprofil
 • Persolog® Parprofil
 • Persolog® Miniprofil
 • Persolog ® ABC-boka**
 • Persolog ®Planlegger for personlighetsbestemt salg og kommunikasjon
 • Persolog® Planlegger for personlighetsbestemt tidsstyring
 • Persolog® Holdnings- og innstillingsprofil 
 • Persolog ® «Disc in action» - kortspill for bruk i workshops
 • Energetics of Personality – John Geier og Dorothy Downeys bok*

 

 

(*) Tilgjengelig på engelsk

(**) Norsk, engelsk og en rekke andre språk på bestilling