Finn ut mer om

Våre modeller

Til tross for stor teoretisk dybde og en kompleks bakgrunn, er persolog® modellene lette å forstå og de er veldig godt egnet for rask implementering i hverdagen. Dette resulterer i et bredt spekter av muligheter for bruk både personlig og i organisasjoner.
Som sertifisert trener får du tilgang til et nettverk og verktøy for å bruke disse modellene i din hverdag . Vi sertifiserer trenere i Norge og har en rekke sertifiserte trenere som tilbyr sine tjenester innen både coaching, lederutvikling, omstilling, rekruttering og teambygging.

persolog® Personfaktor

Hemmeligheten bak personlig og profesjonell suksess ligger i å forstå seg selv og andre bedre. 
Persolog® personfaktormodell gir en analyse av egen atferd og åpner øynene for andre atferdsstiler.
Dette forbedrer kommunikasjon, bidrar til å unngå misforståelser og konflikter og tillater målrettet videreutvikling av din personlighet og atferd.


persolog® Personlig Resiliens

Invester i din indre styrke – for deg selv, dine kunder og dine ansatte!
Å være RESILIENT betyr ikke at man  aldri faller i vannet.  Men at man har ferdighetene og utrustningen som skal til for at man uansett hvor dypt man synker klarer å svømme tilbake til overflaten.

persolog® Organisatorisk Resiliens

Du kan ikke stoppe vinden, men du kan bygge vindmøller!
Det finnes mange måter å øke resiliens på i en organisasjon. Det handler om å utvikle rammeverk og kultur som støtter resiliens. Det handler også om å bygge videre på eksisterende risikoledelse, ha felles verdier og dele kunnskap. Det handler om samarbeid og myndiggjørende lederskap.

persolog® Team Resiliens

Teamresiliens er ikke en tilstand, men en permanent syklus som kan deles inn i ulike faser – før, under og etter tøffe utfordringer eller endringer.
Å takle utfordrende situasjoner lykkes når teamet kontinuerlig styrker og fremmer de 6 essensielle faktorene for team resiliens. Dette er den eneste måten å sette i gang, lykkes med, og gjenopplive resiliensprosessen etter tøffe tider.

På bloggen kan du lese mer om bruk og erfaringer.