Det unike med persolog®

Hvordan er et menneske, hvordan blir vi skapt? Heldigvis finnes det ingen fasit. Det er nettopp dette mangfoldet av fasetter hos mennesker som fascinerer oss.

  • Vi setter ikke mennesker i bås, men gir dem hjelp til refleksjon og verktøy for utvikling og endring.
  • persolog® modellene bygger på hvordan du oppfatter deg i en gitt sammenheng.
  • Alle persolog®-verktøyene er forskningsbasert og utviklet i skjæringspunktet mellom praksis og teori.
  • Ved å fokusere på enkle grep og ferdigheter skapes varige endringer i atferd.

persolog® profilene starter med atferden til den enkelte. I motsetning til overbevisninger, motiver eller verdier, er atferd tydelig observerbar og foranderlig. Dette gjør det mulig å bruke observert atferd som utgangspunkt for personlig utvikling. En persons atferd avhenger av mange faktorer, både personlighet og miljø spiller inn. En leder vil oppfører seg annerledes overfor sine ansatte på jobb enn overfor familiemedlemmer hjemme. Uttalelser om atferd basert på et spørreskjema vil være situasjonsbestemt og sier ikke noen om den generelle oppførselen til en person.


Ved hjelp av de grunnleggende atferdsdimensjonene dominant, innflytelsesrik, stabil og kvalitetssøkende kan

  • selgere og konsulenter tilpasse seg kundene bedre og mer i samsvar med deres atferd,
  • ledere lede sine ansatte ikke bare i situasjonen, men også individuelt,
  • teammedlemmer utfylle hverandre, fordi alle vet hva som er viktig for hver enkelt og hvilken atfersstil den enkelte foretrekker.

Personer med en dominant atferdsstil (D) ønsker å løse problemer og oppnå raske resultater.

Personer med en innflytelsesrik arferdsstil (I) ønsker å overbevise og påvirke andre. De er åpne og uttrykker vanligvis sine tanker og følelser på en optimistisk måte.

Personer med en stabil atferdsstil (S) ønsker å skape et forutsigbart miljø. De er tålmodige og gode lyttere.

personer med en kvalitetssøkende atferdprofil (K) søker høy standard. De tar hensyn til presisjon og nøyaktighet.


Totalt 20 forskjellige atferdskombinasjoner gir deg et nært blikk på deg selv og andre.