Vår historie

Hvordan kan folk samarbeide mer effektivt?

Det er spørsmålet persolog® stiller. Basert på forutsetningen om at organisasjoner utvikles gjennom mennesker, utvikler vi læringsverktøy for alle aspekter av sosiale og personlige ferdigheter for trening, coaching, personalutvikling og bedriftshelseledelse.

persolog® har i dag en rekke verktøy for å kartlegge egne styrker, potensiale og begrensninger. Fellesnevneren for våre læringsverktøy er å bli kjent med disse egenskapene, evaluere dem riktig, utvikle dem og bruke dem.

persolog® verktøyene er ikke verktøy for å definere deg som person, men et verktøy for å integrere deg i deg selv og i de omgivelsene du befinner deg i.

For å kunne bruke og tolke våre verktøy må du være sertifisert. Du kan
lese mer om sertifiseringen her.

persolog® verktøyene startet med Personfaktormodellen. Personfaktormodellen bygger på Geiers DISK materiale, det til enhver tid oppdaterte forskningsmateriale fra Geiers Institutt og Persolog GmbH.Professor Dr. John Geier var grunnleggeren av Personfaktormodellen og han var opphavet til de originale DISK profilene.

Han drev med kontinuerlig forskning og videreutvikling av rammeverket helt frem til sin død i 2009.Persolog GmbH

Professor Geier samarbeidet i mange år med persolog GmbH.  I 2004 overførte han markedsrettighetene til sine nye konsepter og produkter, i tillegg til å fullført sitt utviklingsarbeid i samarbeid med ekspertgruppen til persolog GmbH. I 2016 overtok Persolog GmbH ikke bare markedsrettighetene til Geiers arbeide, men også eierskapet til konseptet og produktene.

I dag utgjør Geiers utvikling, forskning og arbeide kjernen i persologs virksomhet. persolog® Personfaktormodell og de andre modellene som er utviklet rundt dette, er en suksesshistorie; Det er i dag over 12 000 trenere over hele verden som bruker verktøyene – og rundt 300 legges til hvert år.  Persolog Norge as er en av 14 partnere spredt på alle fem kontinenter.

Persolog GmbH jobber kontinuerlig med videreutvikling og tilpasning av Persolog® verktøyene, og vi er så heldige at vi får dra nytte av dette arbeidet.