Vitenskapelig bakgrunn

Vitenskapelig kvalitet er viktig for oss!

Dr Geiers originale arbeider er basert på arbeidene til Dr. William Moulton Marston (1893-1947).

Han brukte Marstons studier på atferd for å forklare personlighet, og brakte inn interpersonlige, intrapersonlige og andre sosiale aspekter når han designet spørreskjemaene.

Gjennom intensive vitenskapelige studier klarte Dr. Geier å bekrefte Marstons teori, og i denne prosessen fikk han også rettighetene til Marstons samlede arbeider.

Persolog®-modellen har gjentatte ganger blitt utsatt for omfattende validitets- og pålitelighetstester. Deriblant også i henhold til den internasjonale standarden, Big Five, hvor det ble oppnådd veldig gode resultater.

Persolog er den eneste organisasjonen på verdensbasis som arbeider med denne nyeste, vitenskapelig validerte generasjonen av DISK-verktøy.


Forskningrapporter