Utvikler organisasjoner
gjennom mennesker!

Forlag for læringsverktøy innen sosial og personlig kompetanse

Persolog Norge er et forlag for læringsverktøy innen sosial og personlig kompetanse. Persolog er et internasjonalt selskap, se mer om dem her. Gjennom vårt trenerkurs blir du lisensiert til selv å bruke alle våre verktøy i din egen sammenheng. Hvordan du kan bli lisensiert leser du mer om her.

Kjernen i våre produkter er persolog (DISK) personprofil. Denne modellen ble utviklet av Dr. John G. Geier, professor ved University of Minneapolis/USA. Modellen har allerede hjulpet 40 millioner mennesker til å overvinne prestasjonsbarrierer og få mer ut av sine mellommenneskelige relasjoner. Modellen er oversatt til 30 forskjellige språk. 

persologs sofistikerte, lett anvendelige verktøy legger et svært godt grunnlag for effektiv personlig utvikling. Våre produkter hjelper trenere og konsulenter til å med letthet behandle komplekse tema, det være seg lederutvikling, konfliktredusering eller forbedring av relasjoner og salg. 

Alle våre produkter er vitenskaplig fundamentert. I persolog akademiet lisensierer vi trenere og konsulenter slik at de er trygge og kompetente til å bruke og tolke persologs læringsverktøy. Vårt fokus er personlig og organisatorisk utvikling og garanterer slik effektiviteten og den varige effekten av treningstiltak.

Teamet i persolog Norge:


 

 

 

 

 

John Øyvind Livden
Mastertrener, fagansvarlig
Mob: +47 934 85 550
E-post: post@persolog.no

Oivind Augland

Øivind Augland
Mastertrener
Mob: +47 950 42 260
E-post: augland@persolog.no

Linda Trandum Terjesen
Mastertrener
Mob: +47 909 12 936
E-post: ltt@persolog.no