Utvikler organisasjoner
gjennom mennesker!

persolog® Intendo

Intendo-kort

Et praktisk verktøy for å justere adferden din til en bestemt situasjon:

  • Lær å øke eller redusere en personlighetsfaktor.
  • Reflekter over dine personlige overbevisninger.

Mennesker som lykkes gjenkjennes ofte ved at de kan møte nye utfordringer ved å styre sine personlighetsfaktorer. Gjennom å variere sitt reaksjonsmønster har de lært å håndtere nye typer oppgaver og å omgås forskjellige personlighetstyper. Intendo-kortene hjelper med å utvikle denne evnen og til å ta kontroll over livene våre. Dette er fem steg i en selvforsterkende sirkel som trener deg i denne evnen:

  1. Forstå situasjonen.
  2. Velg ut realistiske intensjoner og mål.
  3. Frigjør de nødvendige energikildene (D-I-S-K)
  4. Forsterk den nye adferden din.
  5. Evaluer endringene og effekten.

For å kunne bruke og instruere andre i dette verktøyet, må du være sertifisert Persolog trener.