Utvikler organisasjoner
gjennom mennesker!

 

persolog jobbprofil

Jobbprofil

To mennesker oppfatter sjelden en jobb på akkurat samme måte. Forskjeller i erfaringer, evner og/eller forventninger bidrar til at oppfatningene kan bli alt fra litt forskjellige til veldig forskjellige. Motstridende forståelser av en jobb eller stilling kan vanskeliggjøre karrierebeslutninger, hindre jobbytelse og redusere jobbtilfredsheten.

Persolog jobbprofil er utviklet for å redusere de uklarhetene og misforståelsene som kan oppstå i jobbsammenheng. Mer spesifikt kan profilen hjelpe oss til å:

  • Identifisere de kravene jobben har i forhold til adferd.
  • Sammenligne arbeidsgivers og arbeidstakers oppfattelse av jobben.
  • Observere forandringer som kan oppstå i jobben.
  • Sammenligne vår forståelse av nåværende arbeidssituasjon med vår "ideelle" jobb.
  • Sammenligne resultatene fra persolog jobbprofil med de fra persolog personprofil, for å se hvordan jobbprofilen samsvarer med personlighetstendensene våre.

For å kunne bruke og instruere andre i dette verktøyet, må du være sertifisert persolog trener. Mer om hvordan du sertifiseres her: Sertifisering