Utvikler organisasjoner
gjennom mennesker!

persolog parprofil

parprofil

Forstå og bli forstått!

  • Få bedre selvinnsikt, og lær partneren din bedre å kjenne
  • Verdsett partneren din høyere
  • Forbedre din kommunikasjon

Dette er en profil som er lagd for bruk av to personer. Med utfylling av spørreskjema og grafer. Geogram som gir deg bedre grafisk oversikt, og en gjennomgang av persolog personprofil og parforhold. Motiverende omstendigheter, kommunikasjonsforbedring og konflikthåndtering, justere seg til hverandre, omgås med min partner på en mer positiv måte.

For å kunne bruke og instruere andre i dette verktøyet, må du være sertifisert persolog trener.