Utvikler organisasjoner
gjennom mennesker!

persolog personprofil - kortversjon

Denne profilen vil hjelpe deg med følgende:

  • NO-IN101analysere din arbeidsstil
  • kjenne deg selv og din atferd bedre
  • erkjenne personlige styrker og tendenser
  • bruke din energi der det gir deg best resultat
  • bli klar over mulig konfliktområder med andre mennesker, og redusere konfliktene til et minimum
  • selv skape de omgivelsene som fører til det beste resultatet
  • finne ut hvordan andre oppfatter deg