Utvikler organisasjoner
gjennom mennesker!

persolog salg og kommunikasjon

salg

Et kvalitetsverktøy til hjelp for treffsikker kommunikasjon med dine kunder.

  • Få en oversikt over de fire adferdstendensene i persolog personprofil-modellen.
  • Lær å evaluer kundens personlighet.
  • Planlegg den gode kundesamtalen.
  • Tilpass salgsfremstøtet til kundens behov.

Først fyller du ut spørreskjemaet og plotter grafene. Deretter er det en gjennomgang av elementene i en salgssamtale med en avsluttende refleksjon over salgsprosessen.

For å bruke og instruere andre i dette verktøyet må du være sertifisert persolog trener.