Utvikler organisasjoner
gjennom mennesker!

persolog tidsstyring

Tidsstyring

Dette verktøyet for tidsstyring viser deg hvordan du kan forbedre din personlige adferd i tidsstyring:

  • Hovedtendenser i tids- og egenledelse
  • Oversikt over adferdstendensene
  • Utdyping av en handlingsplan
  • Sjekke læringssuksessen

Først er det et spørreskjema, utfra denne setter du opp din graf, og finner dine hovedtendenser i tidsstyring og selvledelse. Så setter du opp en personlig handlingsplan ulike områder. Til slutt er det et tilbakeblikk og evaluering.

For å bruke og instruere andre i dette verktøyet må du være sertifisert persolog trener. Mer om hvordan du blir det her: Sertifisering