Utvikler organisasjoner
gjennom mennesker!

Rask og presis matching med persolog profiler

Profilene til persolog® hjelper deg å gjøre en nøyaktig match mellom funksjon og kandidat; basisen for tilfredse kunder og langvarige relasjoner. Uten tidkrevende telefonsamtaler og høye kostnader.

Forstå nødvendig og foretrukket atferd...
For en vellykket relasjon mellom kandidat og arbeidsgiver er kandidatens ferdigheter og korrekt atferd på arbeidsplassen minst like viktig som kunnskap og erfaring. Dette gjelder også klarhet i hva begge parter forventer av hverandre og av funksjonen. persolog profiler synliggjør denne informasjonen og plasserer den på bordet, selv før det første intervjuet finner sted.

...dette leder til en skreddersydd og nøyaktig matching.

Profilene til persolog er de mest detaljerte og oppdaterte verktøyene basert på DISK-modellen til professor John G. Geier. DISK gir et tilgjengelig og forståelig språk for menneskelig atferd.

Du kan kombinere atferdsprofilen med jobbprofilen, skape en rask og grundig sammenligning mellom forventninger til kandidat og funksjon basert på atferdsmessige karakteristika. Resultatet? Du får en nøyaktig match, som gjør at investeringen gir avkastning.

Hvordan matcher du nøyaktig med DISK-profiler fra persolog®?

Flere profiler er utviklet på bakgrunn av DISK. For rekruttering og seleksjon bruker du atferdsprofilen (muligvis supplert med ledelsesprofilen) og jobbprofilen.

Kandidaten din fyller ut spørreskjemaet for atferdsprofilen.
Atferdsprofilen gir deg  en nøyaktig beskrivelse av dynamikken mellom miljøet, atferd og den personlige motivasjonen til kandidaten. I profilens 13 ulike aspekter beskrives kandidatens effektivitet i arbeidssituasjonen: eksempelvis motivasjon, foretrukket arbeidsstrategi eller metoder, konflikthåndtering, teamrolle og foretrukne oppgaver og funksjoner.

Ledelsesprofilen gir ytterligere innsikt.

For en lederfunksjon kan du legge til en ledelsesprofil. Eller du kan benytte deg av den mer utvidede og svært komplette personprofilen. Begge deler uten ekstra innsats fra kandidaten. Ledelsesprofilen gir deg tilleggsinnsikt i kandidatens lederstil og hans eller hennes rolle og bidrag til teamet.

Du kan også velge å utarbeide et benchmark for funksjonen gjennom å fylle ut jobbprofilen slik bedriften ønsker den skal være.

Lik tittel - ulik funksjon.
Selv om en tittel er allment akseptert, så vil forventningene til den variere fra organisasjon til organisasjon og fra person til person. Derfor vil begge parter fylle inn sine ideer om ønsket atferd i den relevante funksjonen. Resultatet: En transparent, objektiv og forhandlingsbar sammenligning av forventninger og en beskrivelse av funksjons-, selvledelses- og kommunikasjonsferdigheter.

Jobbprofilen og atferdsprofilen gir et komplett bilde
Kombinasjonen av atferdsprofilen (person) og jobbprofilen (funksjon) gir deg et komplett bilde for å kunne sammenligne forventninger og se i hvilken grad kandidaten er rett person for jobben. Dette setter alle involverte parter i stand til å kunne gjøre informerte valg.