Utvikler organisasjoner
gjennom mennesker!

Persolog er dedikert til å levere læringsverktøy av ypperste kvalitet

Vi vet at persolog® personfaktormodell, basert på den originale DISK-modellen til Prof. John Geier er meget god. Det vil vi også  dokumentere.

Derfor har persolog i mange år underkastet sin modell vitenskapelige undersøkelser, der man blant annet måler reliabilitet og validitet opp mot fem-faktormodellen (NEO PI-R). Bak den nåværende norske utgaven av persolog® personfaktormodell ligger det en rekke studier i USA, i Tyskland og i Norge.  

Internasjonalt, har persolog GmbH et løpende samarbeid med universitetet i Koblenz-Landau, og nå foreligger den siste forskningsrapporten fra mars 2017 som dokumenterer måten vi tenker og arbeider på. Den oppsummerer og dokumenterer også det norske arbeidet med validitet og reliabilitet, som ble utført i perioden 2012-2015 gjennom tre studier med totalt 1600 deltakere.

Vi er stolte over  å kunne vise til svært solid dokumentasjon og meget gode resultater. Dette gjør oss trygg på å anbefale våre lærings- og utviklingsverktøy basert på persolog® personfaktormodell som svært relevante.

View Fullscreen