Utvikler organisasjoner
gjennom mennesker!


Autorisering

Persolog® Ungdomsprofil

Spesialutdanning for lærere, trenere og ungdomsledere

Spesialopplæring for bestemte målgrupper

Autorisering i persolog® Ungdomsprofil

Skolen har et omfattende oppdrag som innebærer å danne og utdanne dugende mennesker til samfunnet. Ett av hovedpunktene fra formålsparagrafen i opplæringsloven handler om at elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for "å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet". For å lykkes med dette, trengs gode programmer og verktøy som hjelper elevene å reflektere og arbeide målrettet med selvinnsikt, respekt og sosial kompetanse. Med Ungdomsprogrammet får du tilgang til en metode for positiv personlighetsutvikling. Gjennom 11 moduler blir ungdom mellom 12 og 17 år ledet gjennom selvrefleksjon som hjelper dem både å oppdage sine egne styrker og styrkene i andre mennesker.

Trykk her for registrering


Fra innholdet

På bakgrunn av de fire dimensjonene; dominans, innflytelse, stabilitet og kvalitetssøken, erfarer unge mennesker mer om sin egen adferd gjennom 11 moduler. De oppdager sine egne styrker og svakheter, og hvordan de påvirker andre. Gjennom dette lærer de å sette pris på hverande og forstå hva det betyr å omgås andre på en konstruktiv måte.

 • Hvorfor skal vi være bevisst på oss selv?
 • Oppdage nye ting hos hverandre
 • Hva motiverer oss
 • Perspektiver, egne, ulike og andres
 • Adferdtendenser
 • Felles kunnskap om hverandre
 • Oppdag styrkene dine og utvikle dem!
 • Når styrker blir svakheter
 • Positive tilbakemeldinger
 • Din egen fremtid

 

Det pedagogiske opplegget rundt persolog® Ungdomsprofil inneholder ferdige presentasjoner som er klar til bruk i gruppe eller klasserom. Det passer perfekt inn i forhold til personlig utvikling på 10. klassetrinn og kobles svært logisk mot "Utdanningsvalg".

Autorisasjonen gir deg fulle rettigheter til å bruke modellen og det pedagogiske materialet, samt tilgang til vår elektroniske plattform eport, hvor du selv enkelt setter opp og administerer profiler for dine klasser og grupper.

Profilene som leveres, kommer automatisk i PDF-format kort tid etter at elevene - gjerne fra klasserommet - har besvart de 16 spørsmålene elektronisk.

Metoder under kurset

Praksisnære og velprøvde øvelser. Teori og bakgrunn for modellen formidles gjennom engasjerende forelesning. Forberedelser og deltakelse i gruppearbeid. Tilbakemeldinger fra vår trener og de øvrige deltakerne.

Etter kurset

 • Modellen gir deg en rekke praksisnære muligheter for å bidra i skole, utdanning, fritidsaktivteter og i ungdomsgrupper.
 • Din egen omgang med de ulike atferdsmåtene gir deg en unik innsikt som hjelper deg å omgås unge mennesker på en ennå mer naturlig og avslappet måte.

Læringsmål

Lærere, trenere og ungdomsledere blir kjent med en konkret metode for å skape et positivt læringsmiljø for personlig utvikling blant ungdom. Etter opplæringen er de i stand til å formidle det faglige innholdet og veilede målgruppen i gode prosesser for personlig utvikling.

Forkunnskaper

Det er en stor fordel å ha pedagogisk kompetanse og god kjennskap til målgruppen. Det er også ønskelig at du har interesse for personlighet og adferd. Profilene og det pedagogiske materialet gjør det enkelt å gjennomføre opplegget med et minimum av forkunnskaper og lav forberedelsestid.

Målgruppe

Lærere og skolefolk som arbeider med elevers personlige utvikling. Rådgivere og veiledere som arbeider med yrkesveiledning og valg av videre studieløp. Karriereveiledere som arbeider med ungdom. Ungdomsledere i frivillige organisasjoner.

Dine trenere

Linda Trandum Terjesen, Mastertrener pPM

Linda Trandum Terjesen

Linda har arbeidet med DISK-modellen i en årrekke, og persolog siden 2016. Hun har lang erfaring med bruk av DISK-verktøy på en rekke områder, med hovedvekt på omstilling, endring, karriereveiledning og rådgivning.


Lær mer.

Etter dette kurset vil du forstå, kunne forklare og snakke om ulikheter i personlighet og atferd på en måte som er lett å forstå for ungdommene du arbeider med.

Erfar selv.

Gjennom aktiv utprøving av profilen, og deltakelse i konkrete og praksisnære øvelser får du innholdet raskt under huden.

Ta med hjem.

Du får med deg læringsmateriell som er klart til bruk, omfattende dokumentasjon, og tilgang til vår elektroniske plattform.


Det er foreløpig ingen dato for dette seminaret!Det er foreløpig ingen dato for dette seminaret!
Datoer Sted Pris  
* Priser pluss mva, ** Priser ink. mva

Registrering for seminar „Autorisering i persolog® Ungdomsprofil“:

Velg dato og sted

Vennligst velg et seminar!

Fakturaadresse

"Fornavn" er påkrevd!
"Etternavn" er påkrevd!
"Land" er påkrevd!
"Gatenummer/adresse" er påkrevd!
Minst 4 siffer er påkrevd!
"By" er påkrevd!
"Telefon" er påkrevd!
Gyldig e-post er påkrevd!

(Maksimalt 3 deltakere per booking.)

Annen leveringsadresse
 

levere adresse

"Fornavn" er påkrevd!
"Etternavn" er påkrevd!
"Land" er påkrevd!
"Gatenummer/adresse" er påkrevd!
Minst 4 siffer er påkrevd!
"By" er påkrevd!
Jeg akspterer Persolog sine juridiske termer Vennligst godta våre vilkår!
Please confirm you are not a robot!