Sertifisering i persolog®Personfaktormodell  

Ja jeg vil være med på sertifisering!

En sertifiseringen  i persolog® Personfaktormodell

 gir deg et grunnlag for å guide mennesker, team og ledere til å forstå seg selv og andre bedre og til å samarbeide effektivt.


Basert på et spørreskjema lages det en profil på atferdsmuskler. Denne profilen gir et grunnlag for å forstå seg selv og sin egen atferd, forstå andre og deres atferd og til slutt lære seg å tilpasse sin egen atferd i forskjellige situasjoner.

Dette sier allerede sertifiserte trenere

Hanne Schjerven Paulsrud  

Coach i Confident Coaching

Den største fordelen med persolog®Personprofil er å få noe konkret og jobbe ut fra og reflektere over i starten. Du får en rapport der du får muligheten til å gjøre deg opp en mening selv.


Det er konkret samtidig som det ikke er låst. Det er ikke et verktøy som sier «sånn er du». Det er et verktøy som sier noe om din atferd i en gitt situasjon. En speiling tilbake som gjør at det er mulig å få kontakt med din indre stemme.

Tone Thorstensen

Daglig leder, Medco din HMS Agder as

persolog®Personprofil gir et felles språk og rammeverk. Du får et fundament for å kunne forstå kommunikasjon mellom mennesker.

Det hjelper oss med å tenke utvikling av mennesker og organisasjon, gir oss et felles rammeverk.


Ved hjelp av det rammeverket persolog®Personprofil gir deg, kan du øke forståelsen for hvorfor din kollega gjør det han gjør. Vi tolker ofte intensjonen med det andre gjør. Det er ikke nødvendigvis det samme som den intensjonen vedkommende hadde.


Rammeverket gir en økt forståelse for intensjonen som ligger bak handlingene til den enkelte.

hva du får

persolog® Personfaktormodell 

Med sertifisering i persolog®Personfaktormodell får du tilgang til internasjonalt anerkjente verktøy for atferdsutvikling. 

Modellen gir deg tilgang til ulike profiler som kan brukes både en til en, og i grupper/team for å jobbe med egen atferdsprofil og hvordan du bedre kan samarbeide med andre.

4 atferds-dimensjoner

Oppdag atferdsmessige dimensjoner D (dominerende), I (innflytelsesrik), S (stabil) og K (kvalitetssøkende) og lær å sette pris på andres unike egenskaper.


Sertifiseringen i persolog® Personfaktormodell gir deg en grunnleggende forståelse for de forskjellige bruksområdene til modellen. 


Vitenskapelig validert

persolog® modellene og verktøyene bygger på vitenskapelig validerte metoder.


Bli kjent med historien og teorien bak persolog®  og finn ut hvordan og hvor du kan bruke dette best i din bedrift. 


Bli med som deltaker og opplev hvordan en workshop med persolog® Personprofil kan gjennomføres.

Tilgang til "Trenerlounge" og trener fellesskap

Få tilgang til en digital trenerlounge med kurs, trening, verktøy og markedsmateriell.


Årlige trenersamlinger, både internasjonalt og nasjonalt.


Digitalt trenerwebinar for norsk trener en gang pr uke der vi utveksler erfaring og får input på det nyeste fagstoffet.

Et rammeverk for å guide mennesker og organisasjoner

En sertifiseringen i persolog® Personfaktormodell gir deg verktøy og metoder som du kan bruke både en til en og inn i organisasjoner og team.


Sertifiseringen er for coacher, konsulenter, HR-ledere og rådgivere som ønsker å bruke persolog® verktøyene på et av følgende områder: endringsledelse, opplæring, rekruttering, utvikling, salg og forhandling, ledelse, personlighetsutvikling og teamutvikling.


Vi har også utviklet et eget opplegg for bruk mot ungdom.Sertifiseringen foregår på følgende måte:

1.  Tilgang til et engelsk online sertifiseringskurs for persolog® Personfaktormodell. Kurset består av totalt 104 leksjoner inkludert quizer og oppgaver som må være bestått før sertifiseringen er godkjent.
Du vil ha tilgang til leksjonene så lenge du opprettholder din sertifisering.

2. Tre måneder med oppfølging av norsk mentor. Inntil 1 time pr uke med oppfølging, gjennomgang av caser og diskusjon rundt fagstoffet. 


Jeg ønsker å være med på sertifisering!

HVEM ER SERTIFISERINGEN FOR?


Konsulenter, rådgivere, coacher, ledere og HR ledere som ønsker å bruke persolog®Personfaktormodell på et av følgende områder:

Endringsledelse

Som mennesker håndterer vi endring og press på ulike måter. Som leder i en endringsprosess, skal du håndtere interne, muligens blokkerende, overbevisninger og finne ut årsakene til interne konflikter.  Det vil si, bli klar over dynamikken mellom intensjoner, verdier og overbevisning. Alt dette, samt en passende tilpasning av egen oppførsel i situasjonen, kan forbedres og optimaliseres ved hjelp av  personfaktormodellens  ulike teknikker og metoder.

 

Rekruttering

"Folk blir ansatt på grunn av sin ekspertise og sparket på grunn av deres personlighet." Det er ingen bedre måte å beskrive den største feilen vi gjør når vi skal fylle nøkkelstillinger, enn med denne setningen fra John Geier. Hver erstatning innebærer risiko. Hvor mange uuttalte forventninger møter kandidaten din? Hvor passende er stillingen egentlig? Om det er mer enn en beslutningstaker i ansettelsesprosessen, må du takle mange uuttalte forventninger, noe som til slutt kan føre til at feil kandidat ansettes. Derfor må du sjekke kompatibiliteten på forhånd så godt som mulig. Med personfaktormodellen kan du sørge for at du finner den ideelle personen for dine nøkkelposisjoner.

 

Salg og forhandlinger

Vanligvis mangler bare litt før den store beslutningen. De fleste selgere mislykkes før de skal lukke et salg fordi de ikke klarer å adressere kundens personlighet - fordi de ikke kjenner sin egen personlighet, og heller ikke anerkjenner  kundens. Bare de som er klar over sine egne atferdsmønstre og korrekt vurderer kundene sine, vet hvordan de kan kombinere disse for en perfekt avslutning av salgsprosessen. Personfaktormodellen er ideell for å løse nettopp denne utfordringen.

 

Ledelse

80% av det daglige arbeidet til ledere består av kommunikasjon. Hvis du ønsker å lykkes som leder, må du kommunisere autentisk, tydelig og fremfor alt på en måte som er ansatt-vennlig. Hvis en ansatt for eksempel har arferdsmuskler som heller mot den stabile atferden, er det lederens ansvar å møte den ansatte på hans kommunikasjonsnivå - selv om lederens atferdsmuskler for eksempel er dominerende. Personfaktormodellen hjelper oss å forstå hvordan vi skal kommunisere med andre mennesker som en annen atferdsprofil enn oss selv.

 

Personlighetsutvikling

Folk som oppsøker en coach har forskjellige utfordringer. Ofte ligger jobben i å bryte gamle troer og overbevisninger og fremfor alt forstå hvorfor de handler som de gjør i gitte situasjoner. Med personfaktormodell får du og din coachee et perfekt startpunkt for prosessen og et felles rammeverk å jobbe ut fra.

 

Teamutvikling

Gjør gjennomsnittlige team til elite tema; Dette er hva enhver leder, enhver gründer og enhver coach ønsker seg. De fleste team sliter med kommunikasjon, uklare roller og misforståelser. Det er akkurat der personfaktormodellen kommer inn. Gjør teamstrukturer synlige med personfaktormodellen og styrk dermed ytelsen til teamet ditt.

 

Karriererådgivning

På bakgrunn av kandidatens kompetanse, interesser, ferdigheter og Persolog®profil  kan du gi konkrete råd om nåværende og fremtidige karriere. Ved å gjøre kanidaten  bevisst sin kompetanse og sine unike styrker, åpne mulighetsrommet for å fremme aktive og veloverveide valg for karrieren.

 

Utdanning

Både  grunnskolen, fagskoler, opplæringsbedrifter og foreninger - har et helhetlig utdanningsmandat. En sentral del av dette mandatet er å fremme den intellektuelle, emosjonelle og kognitive utviklingen av unge mennesker. Med persolog® Ungdomsprofilen (basert på persolog® personligfaktormodellen) har du et verktøy for hånden som støtter deg i å mestre akkurat denne viktige utfordringen. Med sertifisering i persolog® Ungdomsmodell kan du også jobbe med denne profilen.

 

Ja jeg vil gjerne være med på sertifiseringen!

Sertifiseringen gir deg opplæring -  trinn for trinn

1. Forankring


Få innsikt i de fire dimensjonene D, I, S og K, og de tilsammen 20 profilene.


Sett deg inn i egen atferdsprofil og forstå hvilke "muskler" du er sterk i og hvilke muskler du må trene.

2. Refleksjon


Lær å lese omgivelsene og de du møter i livet.


Basert på kunnskapen om de 4 atferdsdimensjonene og 20 profilene kan du reflektere over atferden til de du møter.

3. Tilpasning


Bruk kunnskapen om de 20 profilene og evnen til å lese dine omgivelser til å tilpasse din atferd til situasjonen.


Dette er nyttig i alle relasjoner, både privat og i jobbsammenheng

Persoligheter - ikke prinsipper, bringer folk i bevegelse.

  Oscar Wilde

Ja! Jeg vil være med på sertifisering!