Sertifisering i persolog Personlig Resiliens


Invester i din indre styrke - for deg selv, dine kunder og dine ansatte!Støtt mennesker i å bygge sin indre motstandskraft

Du vil bli kjent med 10 resiliens faktorer og lære deg å bruke det digitale spørreskjemaet til persolog Resiliens for å kartlegge hvilke faktorere som er tilgjengelige og hvilke faktorer som kan forbedres

På denne måten kan du spesifikt hjelpe folk i å bygge resiliens - bygge deres indre styrke.

Et vitenskapelig og praktisk læringsverktøy

Når vi utviklet spørreskjemaet, spurte vi oss selv hvilke faktorer som utgjør resiliens og hvilke faktorer som kan trenes. 

Fordi vi tror fast på  at resiliens kan trenes. 

I vår sertifisering får du et komplett læringsverktøy med alt materialet du trenger for å komme i gang med å bygge indre styrke!

Tilgang til LMS

Denne sertifiseringen er digital og du vil få tilgang til en LMS plattform. 

Denne tilgangen vil du ha også etter at du er ferdig sertifisert. 

Her kan du holde deg oppdatert og finne de til en hver tid nyeste verktøyene for å bruke modellen i din hverdag.

1

Hvordan mestre kriser med indre styrke!


Resiliens – Vi brenner for dette store og relevante emnet. Fordi vi er overbevist om at resiliente organisasjoner overlever kriser bedre, og resiliente mennesker går gjennom livet med mer tilfredshet og indre styrke.

2

Resiliens fremmer mental helse

Tall fra SSB viser at 6,1 prosent av arbeidsstokken er sykmeldt til enhver tid. Psykiske plager er blant hovedårsakene til sykefraværet.

Vi tenker at kompetanse om resiliens fremmer folks mentale helse. For den som er resilient, er robust og fleksibel. Resiliente mennesker blir ikke så lett vippet av pinnen, de forholder seg rolige, er motstandsdyktige og ser også oftere løsninger og muligheter i kriser.

3

Resiliente ansatte er grunnlaget for resiliente organisasjoner

Spesielt i Corona-krisen har denne evnen hjulpet selskaper til å «overleve». Og selv i tider uten krise, reduserer resilienskompetansen til ansatte antall sykedager og fører dermed til økonomiske fordeler for selskapet. Et selskap med ansatte som tenker muligheter, er robuste, rolige, fleksible og som ikke lar seg skremme av et «slag i trynet» – er ikke lenger umulig med kompetanse om resiliens og hvordan du kan stryke den.

Vårt team i Norge

Linda Trandum Terjesen -Mastertrener


Trude Emaus - Mastertrener


Sertifisering i persolog Personlig Resiliensmodell

Med en sertifiseringen i persolog-Personlig Resiliens har du alt du trenger tilgjengelig for å utvikle resiliente medarbeidere. 

Bli med!

NOK 13 000,-


Hva er resiliens?

Å være RESILIENT betyr ikke at man  aldri faller i vannet.  Men at man har ferdighetene og utrustningen som skal til for at man uansett hvor dypt man synker klarer å svømme tilbake til overflaten.


Begrepet «resiliens» stammer fra fysikken og industrien, og beskriver den evnen et materiale har til å gjenvinne sin opprinnelige form eller tilstand etter å ha blitt utsatt for sterk fysisk påkjenning. Litt slik som en gummiball som blir klemt sammen og så får tilbake sin opprinnelige form etter at grepet rundt den forsvinner.


I dag har vi tatt med oss begrepet inn i psykologien og resilient i denne sammenhengen beskriver et menneskes evne til å stå i vanskelige situasjoner, eller det å komme seg etter vanskelige stressfylte opplevelser. Vi sier ofte at resiliente mennesker er robuste, fleksible og motstandsdyktige.

Bli med på sertifisering!

NOK 13 000,-

Copyright Persolog Norge as