Utvikler organisasjoner
gjennom mennesker!

Trenere og coacher

Som coach eller trener er utfordringen din raskt å få en gjennomgripende forståelse for personen foran deg, slik at du kan være mest mulig målrettet sammen med vedkommende og komme godt i gang med lærings- eller utviklingsprosessen. Hvordan ville det være å ha et reliabelt verktøy som hjelper deg og klienten med hurtig å få en dybdeforståelse av egen atferd og utfordringene hun eller han står overfor? Et verktøy som hjelper deg å skape et felles startpunkt og som kan tjene som et stillas for din trening eller ditt coachingprogram? persolog DISK profiler gir deg dette!

En god start på coachingprosessen
persolog-profilene gir deg innsikt i atferden til klienten din i relasjon til situasjonen han eller hun står i. Spørreskjemaet som klienten selv fyller ut gir deg ikke bare et raskt bilde av nåværende og ønsket atferd innenfor rollen eller funksjonen, men også et bilde av potensielle flaskehalser og konfliktområder. Profilene gir deg også praktiske verktøy og viktige tema for videre utvikling og forbedring av effektiviteten. Dette er en pålitelig, hjelpsom og god start på din trening eller coachingforløp.

Bredt bruksområde

Selvfølgelig ønsker du å ha tilgang til et verktøy som gir deg et bredt bruksområde for en lengre tidsperiode og med høyest mulig verdi for pengene. Dette er områder som verktøyene fra persolog  klart utmerker seg på. Profesjonelle trenere og coacher bruker persologprofiler  blant annet til å støtte lederutvikling, teamtrening, coaching og salgstrening. Les mer om de ulike områdene du kan benytte deg av profiler fra persolog på. Arbeider du med mennesker som har ulik opprinnelse? Spørreskjemaet til persolog er tilgjengelig på mer enn 30 språk.

Siste generasjon DISK-verktøy får du kun hos persolog
persolog  er den eneste verdensomspennende organisasjonen som bruker siste generasjon DISK fra utvikleren av DISK-profilen selv:Prof. Dr. John Geier. Geier forbedret beskrivelsen av profilene og online-rapportene og utviklet nye måter å bruke dem på i trening og coaching.Validert og pålitelig
DISK modellen og spørreskjemaet er allerede godt utprøvd gjennom 10 år med testing og videreutvikling for norske forhold. Vi er opptatt av kvalitet, og er nå inne i den avsluttende fasen hvor vi måler reliabilitet og validitet opp mot NEO-PI-R. Dette skjer i henhold til internasjonalt anerkjente metoder for statistisk forskning, og resultatene underveis i denne prosessen er meget gode. Derfor er vi trygg på å anbefale persolog Personfaktormodell som et solid verktøy for deg som arbeider med utvikling av mennesker.