persolog®Personfaktormodell


Modeller til bruk i undervisning

Eksempelrapporter

Her har vi samlet eksempler på forskjellige rapporter du kan bestille til din kandidat.

Team trening

Teamtrening er et tema vi stadig tar opp på trenerwebinarer. Her vil du finne materiell som kan brukes i teamtrening.

Medarbeidersamtale

Dette heftet er supert å bruke til medarbeidersamtaler. Du kan også bruke deler av det i coaching en til en.

Personlighetsbestemt tidsstyring

Nedenfor finner du oversikt over hovedtendenser i tidsstyring og selvledelse for hver av de fire «hovedmusklene» våre. I tillegg finner du en mer detaljert oversikt over atferdsmønster. Disse oversiktene kan brukes i arbeid med tidsstyring og med utgangspunkt i en basisprofil.

Konflikthåndtering

Her finner du opptak av et trenerwebinar vi har hatt om konflikthåndtering.

Du vil også finne tre modeller i forhold til konflikthåndtering som kommer i den nye versjonen av Personfaktor profilen.

Topp 10 – De beste øvelsene med personfaktormodellen