Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser for kurs og seminarer hos Persolog Norge as

Følgende vilkår gjelder for deltakelse på arrangementer organisert av Persolog Norge as, Stenersgata 2A, 0184 Olso

1. Registrering / bestilling
(1) Vi registrerer påmelding i den rekkefølgen den mottas og sender deg en bekreftelse på mottakelsen. En bindende bekreftelse på registrering vil bli sendt separat.
(2) Ved fysiske arrangementer vil vi så snart det er sikkert at nok deltakere har registrert seg og arrangementet pågår, motta en bindende bekreftelse på påmeldingen og en faktura for arrangementets påmeldingsavgift. Online arrangementer faktureres ved bestilling og betaling av faktura anses som bindende påmelding.
(3) Påmeldingsavgiften forfaller til betaling etter mottak av fakturaen, i samsvar med forfallsdato. Hvis ingen (full) betaling er utført ved starten av arrangementet, forbeholder vi oss retten til å nekte deltakelse på arrangementet. I et slikt tilfelle er den som foretar bookingen forpliktet til å betale et fast avbestillingsgebyr på hele arrangementets avgift.
(4) Prisene oppgitt i den gjeldende tidsplanen pluss gjeldende lovpålagt merverdiavgift gjelder. Prisene kan omfatte opplæringsdokumenter, men ikke mat og drikke (unntatt forfriskninger i pausene) og ikke deltakernes overnattingskostnader.

2. Avbestillingsregler

Angrerett
Du kan avbestille påmeldingen innen to uker uten å redegjøre for dette. Avbestillingen må gjøres skriftlig (f.eks. e-post) eller – hvis varen er overlatt til deg før fristen utløper – ved å returnere varen. Perioden begynner etter mottak av denne instuksen, men ikke før mottakelsen av varene fra mottakeren (i tilfelle tilbakevendende leveranser av lignende varer, ikke før mottakelse av den første delleveransen)

Retur av varer sendes til:

Persolog Norge as
Stenersgata 2A

0184 Oslo

E-post: post@persolog.no

Angreretten gjelder ikke
Fjernsalgskontrakter der følgende kriterier er gjeldende:

  • levering av varer som er laget etter kundespesifikasjoner
  • er tydelig tilpasset personlige behov
  • ikke er egnet for retur på grunn av sin art eller
  • levering av lyd- eller videoopptak eller programvare.

3. Avbestilling / ombooking / manglende oppmøte
(1) Avbestillinger og ombestillinger må gjøres skriftlig. Avbestillings- / ombookingspersonen bærer bevisbyrden for mottakelsen av oss. Avbestillingen sendes på mail til:

E-post: post@persolog.no

(2) Avbestilling er gratis hvis vi har mottatt den 15 dager før arrangementets start. Hvis avbestillingen gjøres opp til 5 dager før arrangementets start, må den som avbestiller betale 50% av arrangementets avgift.
Ved avbestilling innen en kortere periode enn 5 dager, må hele arrangement avgiften betales.

4. Taushetsplikt
persolog® forplikter seg til å behandle alle deltakerdata og all informasjon som er innhentet under seminaret konfidensielt. Taushetsplikten strekker seg også utover løpet av denne kontrakten. 

5. Opphavsrettsbeskyttelse
persolog® forbeholder seg alle opphavsrettigheter og bruksrettigheter til kursdokumenter, arbeidsresultater og selve arrangementet. Kursdeltaker kan ikke bruke, kopiere eller laste ned materialet og bruke dette i kommersiell virksomhet før de har mottatt en trenerkontrakt fra Persolog Norge as.

6. Personvern
Personopplysninger samles inn og behandles for å oppfylle forpliktelsene som er avtalt med kunden. Personopplysninger behandles i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Persolog Norge as kan bare videreformidle personopplysninger til andre dersom det er nødvendig for å oppfylle kurs og seminar gjennomføring, og som kun bruker disse dataene i samsvar med instruksjonene fra Persolog Norge as. Data som ikke lenger er nødvendig for å oppfylle det opprinnelige formålet og som ikke er underlagt en lovbestemt oppbevaringsperiode, blir slettet. Kunden har rett til gratis informasjon, korreksjon, blokkering og sletting (forutsatt at det ikke er lovbestemmelser som motsetter det) av sine lagrede data når som helst. Forespørselen om informasjon må gjøres skriftlig.