Utvikler organisasjoner
gjennom mennesker!

Basert på mer enn 80 år med forskning og utvikling

john_geier_2009Prof. Dr. John Geier er opphavsmann til de originale DISK-profilene.

Han drev med kontinuerlig forskning og videreutvikling av rammeverket helt frem til sin død i 2009.

Den siste generasjonen av profilene Geier utviklet, er et resultat av disse forbedringsprosessene.

De har vist seg å være den mest presise versjonen av modellen noensinne.

Parallelt med forskningen videreutviklet han en rekke praktiske verktøy knyttet til modellen.

Dr Geier forsikret seg personlig om at han inkluderte all sin kunnskap og progressive innsikt om menneskelig atferd i spørreskjemaene som møter alle psykometriske krav.

Basert på arbeidene til Marston


Dr Geiers originale arbeider er basert på arbeidene til Dr. William Moulton Marston (1893-1947).

Han brukte Marstons studier på atferd for å forklare personlighet, og brakte inn interpersonlige, intrapersonlige og andre sosiale aspekter når han designet spørreskjemaene.

Gjennom intensive vitenskapelige studier klarte Dr. Geier å bekrefte Marstons teori, og i denne prosessen fikk han også rettighetene til Marstons samlede arbeider.

Benyttet over 60 millioner ganger


Fra sitt tidligere selskap Performax Inc. publiserte Geier materiell for å studere DISK, evalueringsverktøy og treningskonsepter som mer enn 60 millioner mennesker over hele verden har gjort seg nytte av.

På slutten av 70-tallet overtok Carlson Company Dr. Geiers selskap. Performax ble ‘Carlson Learning Center’ og Dr. Geier ble administrerende direktør og styreleder.

Forbedret, utvidet og validert


Dr Geier var konstant på jakt etter muligheter for å forbedre og øke brukervennligheten til de eksisterende DISK verktøyene.

I 1990 grunnla han ‘Geier Learning Systems’ og dette resulterte i ennå en forbedring av DISK-modellen.
Helt fram til sin død i 2009 fortsatte Dr. Geier å være den kreative kilden bak den avanserte og progressive utviklingen av atferdskompetanse.

DISK-verktøyet var det prominente instrumentet gjennom hele denne utviklingen.

Persolog er den eneste organisasjonen på verdensbasis som arbeider med denne nyeste, vitenskapelig validerte generasjonen av DISK-verktøy.